vzw Autisme Leeft

Autisme Leeft is een vrijwilligersorganisatie die creatieve, sportieve en sociale vrijetijds- en ontmoetingsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS. Dit realiseren we via jeugdwerkingen en een hobby aanbod.

Molenstraat 79/1
3630 Maasmechelen

+32492228492

info@autismeleeft.be

vzw de regenbOog

De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking. Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg.

Lucien Londotstraat 3b
3600 Genk

+3289358565

vrijetijd@deregenboog.be

vzw De Stroom

De Stroom is een vrijetijdsdienst voor mensen met een (vermoeden van) beperking. We ontwikkelen zelf (groeps)activiteiten en helpen deelnemers om aansluiting te vinden bij andere clubs of verenigingen.

Sint-Janslaan 1
8500 Kortrijk

+3256 35 30 17

Info@destroom.be

vzw Dyade

Dyade organiseert, het hele jaar door, activiteiten voor mensen met een beperking en/of ASS/ADHD. We houden hierbij steeds rekening met de interesses van de deelnemers. Want vrije tijd is belangrijk! Ook voor mensen met een beperking.

Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende

+32495 50 77 38

info@dyadevzw.be

vzw Het Balanske

vzw Het Balanske is een erkend vrijetijdszorgcentrum dat verscheidene vrijetijdsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking én hun breder gezinsnetwerk. Daarnaast huisvest het een dagcentrum voor jongvolwassenen.

Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge

+3216639021

info@balanske.be

vzw Oranje

Vzw Oranje gelooft in verbinding tussen mensen en organisaties, tussen deelnemers, vrijwilligers, sympathisanten en organisatoren. Iedereen kan bij ons terecht. Samen met partners bouwt het vrijetijdspunt van Oranje een vrijetijdsaanbod uit.

Peterseliestraat 100
8000 Brugge

+3250472590

vrijetijdspunt@oranje.be

vzw VOC Op Stap

VOC Opstap ondersteunt de vrije tijd van iedereen die daar nood aan heeft in Midden-West-Vlaanderen. We organiseren activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en helpen om aan te sluiten bij andere verenigingen.

Stationsplein 46
8800 Roeselare

+3251 20 65 59

info@vocopstap.be

vzw Voluntas

Voluntas is vrijetijdszorgorganisatie en vergunde zorgaanbieder, en organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen met autisme en/of een verstandelijke beperking zoals ateliers, daguitstappen, weekendjes, reizen en speelpleinwerking.

Jaak de Boeckstraat 73 bus 4
2170 Merksem

+32493255106

info@voluntas.be

vzw WVA

WVA is een erkende vrijetijdszorgorganisatie die diverse vormen van vrije tijd organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met diverse beperkingen in de Westhoek. We zoeken hierbij maximale samenwerking met reguliere partners.

Rijselstraat 98
8900 Ieper

+3257215535

info@wvavzw.be

vzw Yieha

Yieha is een inclusie jeugdbeweging voor en door kinderen en jongeren met en zonder beperking. Kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar kunnen zich uitleven tijdens onze dagactiviteiten, kampen en weekends. Dit het ganse jaar door!

Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg

+3292741010

info@wijzijnyieha.be