Projectsubsidie

De Vlaamse Regering kent jaarlijks projectsubsidies toe aan verenigingen die aan bovenlokaal jeugdwerk doen met een aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Op dit moment kan je een projectsubsidie aanvragen tot maximaal 5000 euro. Binnen dit bedrag zitten kosten die je maakte om je vereniging meer aangepast te maken voor deze doelgroep. De deadline voor deze subsidie is 31/10. Meer info vind je via deze link.

Heb je hulp nodig om dit in te dienen?

Neem zeker contact op met ons!