Over ons.

Troef streeft als netwerkorganisatie naar een open samenleving waarin personen met een beperking (en hun omgeving) een volwaardig vrijetijdsaanbod vinden op basis van hun eigen keuzes. We doen dit via belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Wie zijn we

Troef bestaat uit een netwerk van organisaties die zich inspannen voor vrije tijd voor mensen met een beperking: vzw Autisme Leeft, vzw de regenbOog, vzw De Stroom, vzw Dyade, vzw Het Balanske, vzw Oranje, vzw VOC Opstap, vzw Voluntas, vzw WVA, vzw Fiola - Yieha.

Waarvoor staan we.

Troef gelooft in diversiteit: daarbij zijn we ervan overtuigd dat elke doelgroep op een gelijkwaardige manier moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Troef overstijgt beleidsdomeinen: vrije tijd is meer dan jeugd, toerisme, sport, vrijwilligers,  (volwassenen)onderwijs, ... Daarom spreken we over een 'vrijetijdslandschap'. In dat landschap verdient zowel het inclusief als doelgroepspecifiek aanbod dezelfde aandacht.

Troef flankeert: onze netwerkorganisatie focust op het groter geheel en stimuleert verbinding en het delen van kennis tussen de ledenorganisaties.

Voor wie zijn we er

Troef wil er zijn voor alle organisaties (professionele én vrijwillige) die zich inzetten voor mensen met een beperking. De primaire doelgroep is personen, ongeacht hun leeftijd of ondersteuningsnoden, die door een (vermoeden van) psychosociale, mentaal of fysieke beperkingen/of context een groter risico op achterstelling of uitsluiting lopen of dreigen te lopen.